Zorgpaden: symptoomgericht aanvragen

Bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest worden naast de regulier lab- en beeldvormende onderzoeken ook zorgpaden aangeboden. Via zorgpaden bieden wij totaalpakketten diagnostiek aan.

Alle onderzoeken onder één dak

Als patiënt kunt u voor alle onderzoeken welke deel uitmaken van het aangevraagde zorgpad tijdens één afspraak terecht op één locatie. Door gebruik te maken van slimme beslisbomen en snelle services, ondergaat u alleen die onderzoeken die voor u relevant zijn. Zo houden we de belasting van u én de kosten in de hand.

Samen met de medisch specialist

Bij de diagnostiek en beoordeling van de onderzoeken wordt samengewerkt met medisch specialisten werkzaam in een van de participerende ziekenhuizen, waaronder het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. Anders dan bij de beoordeling van één uitslag, brengt de specialist een advies uit op basis van alle, voor de aandoening relevante, informatie.U ontvangt dus een integraal advies.

Snel een optimaal advies

We streven ernaar snel, soms al binnen 24 uur, alle resultaten te delen, eventueel voorzien van advies van de arts. Vanzelfsprekend kan de huisarts de specialist consulteren om gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk zorgadvies voor u te komen.

Goed om te weten

Aanvragers/huisartsen vragen het diagnostisch onderzoek aan bij Saltro en kunnen u doorverwijzen naar GezondheidsLab, een locatie waar diverse medische onderzoeken worden uitgevoerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden met de huisarts gedeeld.

In onze dienstverlening werken wij voor beeldvormende diagnostiek zoals echo en röntgen samen met ziekenhuizen zoals het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekennhuis. Vanzelfsprekend kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en veilige omgang van patiëntgegevens. Zie hiervoor het privacyreglement en klachtenregeling van Saltro, welke u kunt u lezen op https://saltro.nl/privacyreglement.

GezondheidsLab is een van de locaties waar Saltro diagnostisch onderzoek uitvoert. GezondheidsLab is een initiatief van Saltro, Huisartsen Utrecht Stad (HUS) waarbinnen wordt samengewerkt met o.a. het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht.

Geen wachttijden | Gespecialiseerde zorg | Snel uitslagen en persoonlijk advies