Zorgpaden: symptoomgericht aanvragen

Bij de Saltro locatie in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Woerden, bij MediBilt in de Bilt en Bilthoven én in het GezondheidsLab Utrecht Zuidwest worden naast reguliere lab-, beeldvormende en functieonderzoeken ook zorgpaden aangeboden. Met deze zorgpaden bieden wij totaalpakketten van diagnostiek aan, inclusief beoordeling én voorzien van persoonlijk behandeladvies van de medisch specialist.

De patiënt kan voor alle onderzoeken die onderdeel zijn van het aangevraagde zorgpad tijdens één afspraak terecht op één locatie.

Door gebruik te maken van slimme beslisbomen en snelle services, ontvangt uw patiënt alleen die onderzoeken die voor hem of haar relevant zijn. Zo houden we ook de belasting van de patiënt én de zorgkosten in de gaten.

Bij de diagnostiek en beoordeling van de onderzoeken wordt samengewerkt met artsen werkzaam in een van de betrokken ziekenhuizen. Anders dan bij de gewone beoordeling van een diagnostisch onderzoek, brengt de specialist een advies uit op basis van alle, voor de aandoening relevante, informatie. U krijgt dus een integraal advies.

De aanvrager ontvangt snel, meestal binnen 24 uur, een rapportage met alle resultaten en eventueel voorzien van advies van de arts. Vanzelfsprekend kan de aanvrager deze specialist consulteren om gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk zorgadvies te komen voor uw patiënt.

De zorgpaden die op dit moment worden aangeboden:

Hoe vraag ik een zorgpad aan?

Deze zorgpaden kunt u uitsluitend aanvragen via ZorgDomein.

Er zijn meer zorgpaden in ontwikkeling die wij dit jaar zullen introduceren.

Naast de zorgpaden kunnen patiënten ook voor bloedafname, functieonderzoeken, röntgen, algemene echografie en reguliere, gynaecologische en cardiale echografie.

Contact

Wilt u meer informatie over onze diensten of het aanvragen van zorgpaden? Klik hier voor de contactgegevens
Download hier de instructie aanvraag

Aanvraag-instructie

Geen wachttijden | Gespecialiseerde zorg | Snel uitslagen en persoonlijk advies