HET AANBOD

De diensten die in het lokale GezondheidsLab worden aangeboden, worden afgestemd met behandelaars werkzaam in de betreffende wijk en naar aanleiding van de zorgvraag van de bewoners. In samenwerking met het betrokken ziekenhuis worden specifieke zorgpaden ingericht welke op locatie worden aangeboden.Uw patiënt kan voor regulier lab, functie- en beeldvormend onderzoek altijd bij het GezondheidsLab terecht.

Naast reguliere diagnsotiek zoals bloedafname en functieonderzoek bieden wij röntgenonderzoek aan in samenwerking met Diakonessenhuis en Zorgpaden. Bij Zorgpaden wordt naast de beoordeling ook een advies gegeven van een medisch specialist uit het Diakonessenhuis of het St. Antonius Ziekenhuis.
Volledig overzicht