GezondheidsLab speciaal voor de huisarts

Het GezondheidsLab ondersteunt u als eerstelijns zorgprofessional uw werkzaamheden efficiënt in te richten en optimaal invulling te geven aan uw taken. Dankzij de dienstverleningen die het GezondheidsLab aanbiedt, bent u beter in staat uw rol als poortwachter te vertolken, substitutie vorm te geven én om samen met de patiënt in gesprek te gaan over gezondheid, ziekte en behandelopties.

U ontvangt snel, vaak al binnen 24 uur, een compleet overzicht van alle uitslagen. Waar nodig zijn deze resultaten voorzien van uitleg en advies van de medisch specialist. De specialist is direct te benaderen voor eventueel aanvullende inzichten en overleg. Om zo samen een uitstekend en persoonlijk zorgadvies voor uw patiënt te formuleren.

Wanneer blijkt dat de patiënt doorverwezen moet worden naar het ziekenhuis dan is de artsvanaf de diagnose al betrokken en kent hij of zij het betreffende dossier waardoor er geen uitgebreide overdracht meer nodig is. Dankzij deze samenwerking wordt dubbele diagnostiek zo veel mogelijk voorkomen. Door de onderlinge afstemming tussen de eerste en tweede lijn zorgen we er samen voor dat de zorg dáár plaatsvindt waar het nodig is.

Het aanbod

De diensten die in het lokale GezondheidsLab worden aangeboden, worden afgestemd met behandelaars werkzaam in de betreffende wijk en naar aanleiding van de zorgvraag van de bewoners. In samenwerking met het betrokken ziekenhuis worden specifieke zorgpaden ingericht welke op locatie worden aangeboden.

Uw patiënt kan voor regulier lab, functie- en beeldvormend onderzoek altijd bij het GezondheidsLab terecht.
Contact

Snel een compleet overzicht van onderzoeksuitslagen | Direct contact met analisten en medisch specialisten | Gezamenlijk komen tot persoonlijk zorgadvies