Zorgpaden:Alle onderzoeken onder één dak

Als patiënt kunt u voor alle onderzoeken welke deel uitmaken van een aangevraagd zorgpad tijdens één afspraak terecht op één locatie. We gaan direct na of het raadzaam vervolg-onderzoeken te doen welke we, indien gewenst, ook direct zullen uitvoeren. Dat betekent dat u voor veel onderzoeken niet langer naar het ziekenhuis hoeft of dat u meerdere malen terug moet komen naar GezondheidsLab of een andere Saltro-locatie.

Op dit moment bieden wij de volgende zorgpaden aan:

De medisch specialist kijkt mee

Wij werken samen met medisch specialisten werkzaam in bijvoorbeeld het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis. Zij bekijken uw uitslagen en geven, op basis van hun expertise en uw gegevens, een persoonlijk advies over het beste verdere (behandel)traject voor u.

Snel een optimaal advies

We streven ernaar snel, soms al binnen 24 uur, alle resultaten te delen, eventueel voorzien van advies van de arts. Vanzelfsprekend kan de huisarts de specialist consulteren om gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk zorgadvies voor u te komen.

Goed om te weten

Aanvragers/huisartsen vragen het diagnostisch onderzoek aan bij Saltro en kunnen u doorverwijzen naar GezondheidsLab, een locatie waar diverse medische onderzoeken worden uitgevoerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden met de huisarts gedeeld.

In onze dienstverlening werken wij voor beeldvormende diagnostiek zoals echo en röntgen samen met ziekenhuizen zoals het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekennhuis. Vanzelfsprekend kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en veilige omgang van patiëntgegevens. Zie hiervoor het privacyreglement en klachtenregeling van Saltro, welke u kunt u lezen op https://saltro.nl/privacyreglement

GezondheidsLab is een van de locaties waar Saltro diagnostisch onderzoek uitvoert. GezondheidsLab is een initiatief van Saltro, Huisartsen Utrecht Stad (HUS) waarbinnen wordt samengewerkt met o.a. het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht.

Aanvragen via ZorgDomein

Zorgpaden kan de arts uitsluitend aanvragen via ZorgDomein. De zorgpaden wij op dit moment aanbieden zijn:

  • OSA
  • Hypermenorrhoe
  • Postmenopauzaal bloedverlies
  • Astma/COPD

Geen wachttijden | Gespecialiseerde zorg | Snel uitslagen en persoonlijk advies