Over ons

In het GezondheidsLab vernieuwen wij de zorg. Hier werken huisartsen, laboranten, medisch specialisten en andere zorgprofessionals intensief samen om snel tot heldere onderzoeksresultaten te komen en de patiënt te voorzien van persoonlijk (zorg)advies.

Dankzij dit samenwerkingsverband zijn alle betrokken zorgprofessionals op de hoogte van de gezondheidsstatus van de patiënt waardoor er onderling snel geschakeld kan worden en dubbele diagnostiek en/of onnodige doorverwijzingen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit zorgt er mede voor dat de patiënt een vlekkeloze dienstverlening ervaart én maakt het werk van de behandelaars een stuk efficiënter.

In deze netwerkorganisatie wordt samengewerkt vanuit gedeelde belangen, een vernieuwende visie en de ambitie samen de zorg nóg slimmer en beter te organiseren.

Achtergrond

In de zorg van vandaag staat de patiënt centraal. Hij is immers goed geïnformeerd, betaalt steeds meer zelf aan de eigen zorg en is tegenwoordig kritischer over de zorg die hij bij voorkeur zelf kiest. De patiënt is actiever betrokken bij zijn eigen gezondheid, ziekte en behandeling dan ooit.

De zorgbranche is aan veel verandering onderhevig. Nieuwe financieringsmodellen, digitalisering, nieuwe technologische mogelijkheden: al deze ontwikkelingen hebben ook impact op de bedrijfsvoering van zorgprofessionals.

Als alle zorgprofessionals intensiever samenwerken kunnen we de uitstekende zorg in Nederland nóg beter maken en toekomstbestendig inrichten. Zo zorgen we ervoor dat de zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft. Daarnaastzijn we in staat zorg te blijven leveren die van optimale kwaliteit is en organiseren we een werkproces dat voor iedere zorgprofessional uitvoerbaar is en blijft.
We zien veel in het GezondheidsLab. Dankzij het feit dat ik als medisch specialist al bij het eerste onderzoek betrokken ben, kunnen wij behandelaars snel schakelen. De cliënt weet binnen mum van tijd waar hij aan toe is en het eventuele behandelpad dat wij hem adviseren is perfect afgestemd met de huisarts.

Toekomstbestendige en vernieuwende zorg

GezondheidsLab is een initiatief dat invulling geeft aan het vernieuwen van de zorg. Het concept is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen Saltro, als partner op het gebied van diagnostiek, huisartsen en ziekenhuizen in de regio, waaronder het Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis en het UMCU.
Wij willen de cliënt nog beter in staat stellen zelf een actieve rol te spelen op het gebied van zijn gezondheid en ziekte. Dit doen we onder andere door heldere onderzoeksuitslagen aan te bieden en deze te voorzien van duiding en persoonlijk advies. Op basis hiervan kan hij samen met zijn behandelaar weloverwogen beslissingen nemen ten aanzien van zijn zorg. Daarnaast testen en ontwikkelen we voortdurend nieuwe zorgconcepten en services om de cliënt de regie te geven over zijn eigen leven.