Ureum ademtest

U bent naar Saltro doorverwezen voor een ureum-ademtest. Hiermee is op eenvoudige wijze vast te stellen of uw maag geïnfecteerd is met de bacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie kan een ontsteking van het maagslijmvlies veroorzaken en hinderlijke klachten geven, zoals opboeren, brandend maagzuur en maagpijn. Wat neem ik mee voor de ureum-ademtest?

  • Aanvraagformulier van de huisarts
  • Eventuele uitnodigingsbrief van Saltro
  • Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Zorgverzekeringspas
  • Overzicht van uw medicijnen

Hoe verloopt de ureum-ademtest?

Het onderzoek is pijnloos en duurt 40 minuten. Het onderzoek start met een nul-meting waarbij u gevraagd wordt om uit te ademen in twee buisjes. U krijgt sinaasappelsap te drinken om de juiste zuurgraad in u maag te bewerkstelligen, hierna drinkt u de opgeloste C13 en als laatste wordt u gevraagd wederom wat sinaasappelsap te drinken. Als de maag geïnfecteerd is met Helicobacter pylori, dan wordt de C13 stof afgebroken en uitgescheiden via de adem. Na inname van de ureum wacht u 30 minuten en ademt u daarna een aantal keer uit in twee buisjes. Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. U kunt zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan. De meeste mensen vinden de ureum-ademtest niet belastend.

Wanneer krijg ik de uitslag van de ureum-ademtest?

Binnen een week na het onderzoek ontvangt u de uitslag via uw huisarts.

Hoe bereid ik me voor op de ureum-ademtest?

Voor een goed verloop van het onderzoek dient u nuchter te zijn. Dit betekent dat u na 24.00 uur niets meer mag eten en drinken tot na het onderzoek. Eventuele medicijnen mag u innemen met een klein beetje water, behalve de volgende medicijnen:

  • Medicijnen die de productie van maagzuur remmen mag u minimaal één week voor het onderzoek niet meer innemen. Voorbeelden hiervan zijn: (es)omeprazol (Losec®, Nexium®, pantoprazol (Pantozol®), rabeprazol (Pariet®), ranitidine (Zantac®) en cimetidine (Tagamet®).
  • Maagzuurbindende medicijnen, zoals Rennies®, antagel, Maalox® en Regla-pH®, mag u alleen de nacht en de ochtend voor het onderzoek niet innemen.
  • Medicijnen tegen infecties (antibiotica, zoals penicilline) mag u gedurende een maand voor het onderzoek niet innemen. Bij antibioticagebruik is het raadzaam om de ureum-ademtest pas uit te voeren een maand nadat de antibioticakuur is afgerond. Stoppen met antibiotica mag alleen in overleg met uw huisarts. Als u twijfelt of u kunt stoppen met bepaalde medicijnen, neem dan contact op met uw huisarts. Als u zwanger bent, mogelijk binnenkort zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het onderzoek niet gedaan worden. Dit is om uw (ongeboren) kind te beschermen tegen schadelijke stoffen.

Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u ze dan gerust. Dit kan voor, tijdens en na het onderzoek. Of neem contact op met GezondheidsLab via 088-024 76 70. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar.