Fundusfotografie

U bent doorverwezen voor het laten maken van fundusfoto’s. Dit zijn foto’s van de bloedvaten in het netvlies van het oog. Door suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden in deze bloedvaten, aangeduid met diabetische retinopathie. Wanneer dit niet tijdig wordt onderkend en behandeld, kan dit slechtziendheid of zelfs blindheid tot gevolg hebben. Daarom is het van belang om regelmatig fundusfoto’s te laten maken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek is pijnloos en duurt zonder toediening van oogdruppels ongeveer 10 minuten. U plaatst uw hoofd tegen de hoofdsteun van de camera. Van beide ogen worden foto’s gemaakt. Een groot groen kruis geeft daarbij de kijkrichting aan. Nadat de foto is gemaakt, blijft kort een lichtflits zichtbaar vanwege de belichting tijdens het maken van de foto. Soms is toediening van oogdruppels nodig om goede foto’s te kunnen maken. De oogdruppels verwijden uw pupillen gedurende vijf tot acht uur. Daardoor kunt u wazig zien en (veel) last hebben van fel buitenlicht. Gebruik zo nodig een zonnebril en ga in die uren liever niet autorijden. Neem dus bij voorkeur iemand mee die u kan vervoeren. Als u acht uur na toediening van de oogdruppels nog klachten heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Doordat de oogdruppels tijd nodig hebben om in te werken, duurt het onderzoek in dit geval ongeveer 30 minuten. Na afloop van het onderzoek mag u eventueel verwijderde contactlenzen weer indoen.

Hoe bereid ik me voor op de fundusfoto’s?

Heeft u contactlenzen, draag deze dan liever niet, voor het geval er oogdruppels toegediend moeten worden. Neem eventuele contactlensbenodigdheden of reservebril mee.

Wat neem ik mee naar het onderzoek?

  • Het aanvraagformulier van de huisarts
  • De eventuele uitnodigingsbrief van Saltro/GezondheidsLab
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Uw zorgverzekeringspas

Wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

Nadat optometristen van een oogheelkundige afdeling de resultaten hebben beoordeeld, sturen wij de uitslag naar uw huisarts. Vraag bij de volgende controle van uw diabetes mellitus bij de huisartsenpraktijk zelf naar uw uitslag. Als er op de fundusfoto’s een afwijking te zien is, wordt u doorverwezen naar een oogarts. De oogarts beoordeelt dan of behandeling van de afwijking nodig is.

Automatische oproep

Bent u eerder bij Saltro aangemeld voor fundusonderzoek? Dan krijgt u automatisch een oproep voor de volgende controle. Saltro maakt deze controleafspraken met uw huisarts. In principe wordt de fundusfotografie 1 keer per 2 jaar herhaald.

Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u ze dan gerust. Dit kan voor, tijdens en na het onderzoek. Of neem contact op met GezondheidsLab via 088-024 76 70. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar.