Nieuws /

Zorgpaden: symptoomgericht aanvragen

Bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest worden naast de regulier lab- en beeldvormende onderzoeken ook zorgpaden aangeboden. Via zorgpaden bieden wij totaalpakketten aan diagnostiek aan.

Uw patiënt kan voor alle onderzoeken welke deel uitmaken van het aangevraagde zorgpad tijdens één afspraak terecht op één locatie. Door gebruik te maken van slimme beslisbomen en snelle services, ontvangt uw patiënt alleen die onderzoeken die voor hem of haar relevant zijn. Zo houden we ook de belasting van de patient en de kosten in de gaten.

Bij de diagnostiek en beoordeling van de onderzoeken wordt samengewerkt met medisch specialisten werkzaam in een van de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt. Anders dan bij de beoordeling van 1 uitslag, brengt de specialist een advies uit op basis van alle, voor de aandoening relevante, informatie. U krijgt dus een integraal advies.

U ontvangt snel, meestal binnen 24 uur, een rapportage met alle resultaten en eventueel voorzien van advies van de arts. Vanzelfsprekend kunt u deze specialist consulteren om gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk borgadvies te komen voor uw patiënt.

De zorgpaden die op dit moment worden aangeboden bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest:

Gynaecologie

  • Hevig menstrueel bloedverlies
  • Postmenopauzaal bloedverlies

OSAS

  • Polygrafisch onderzoek naar Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Deze zorgpaden kunt u uitsluitend aanvragen via ZorgDomein. Er zijn meer zorgpaden in ontwikkeling welke wij dit jaar zullen introduceren.

Naast de zorgpaden kunt u uw patiënten ook verwijzen naar GezondheidsLab voorbloedafname, functieonderzoeken, röntgen, reguliere, gynaecologische en cardiale echografie.

Wilt u meer informatie over de diensten van GezondheidsLab of het aanvragen van zorgpaden?
Neem dan gerust contact met ons op!