18 februari 2020

Zorgpaden: symptoomgericht aanvragen

Bij de Saltro locatie bij het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Woerden, MediBilt in de Bilt en Bilthoven én GezondheidsLab Utrecht Zuidwest worden naast de reguliere lab- en beeldvormende onderzoeken ook zorgpaden aangeboden. Via zorgpaden bieden wij totaalpakketten van diagnostiek aan met beoordeling, voorzien van persoonlijk behandeladvies van de medisch specialist.

De patiënt kan voor alle onderzoeken die onderdeel zijn van het aangevraagde zorgpad tijdens één afspraak terecht op één locatie.

Door gebruik te maken van slimme beslisbomen en snelle services, ontvangt uw patiënt alleen die onderzoeken die voor hem of haar relevant zijn. Zo houden we ook de belasting van de patiënt én de zorgkosten in de gaten.

Bij de diagnostiek en beoordeling van de onderzoeken wordt samengewerkt met artsen werkzaam in een van de ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt. Anders dan bij de gewone beoordeling van een diagnostisch onderzoek, brengt de specialist een advies uit op basis van alle, voor de aandoening relevante, informatie. U krijgt dus een integraal advies.

De aanvrager ontvangt snel, meestal binnen 24 uur, een rapportage met alle resultaten en voorzien van advies van de arts. Vanzelfsprekend kan de aanvrager deze specialist indien nodig om gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk zorgadvies te komen voor uw patiënt.

De zorgpaden die op dit moment worden aangeboden:
Klik voor meer informatie op de naam van het betreffende zorgpad.

Zorgpad Hypermenorrhoe/postmenopauzaal bloedverlies

Voor wie:
Vrouwen met bovengenoemde klacht bij wie u een abnormale bevinding middels echografie wil uitsluiten, dan wel aantonen gevolgd door een advies over verdere behandeling en beleid.

Wat:
De aanvrager stuurt gegevens uit HIS volgens format voor dit zorgpad en bij een GezondheidsLab/Saltro locatie wordt een vaginale echografie gedaan.

Resultaat:
De gynaecoloog geeft de beoordeling van beelden en een behandeladvies n.a.v. de meegeleverde informatie.

Zorgpad Obstructief slaapapneu (OSA)

Voor wie:
Patiënten bij wie u na uw anamnese en afname van de Philips vragenlijst vermoedt dat hij/zij leidt aan ongecompliceerde OSA zonder dat er sprake is van andere slaapstoornissen.

Wat:
Een zorgpad OSA bestaat uit een zogenaamde slaapregistratie/polygrafie met een beoordeling en vervolgadvies van een longarts uit een van de regionale ziekenhuizen.

Bij ons op locatie krijgt de patiënt tijdens de afspraak een apneu registratie apparaat mee en een instructie hoe het te gebruiken. Hij/zij slaapt gewoon thuis tijdens een nachtelijke registratie. De volgende dag moet het apparaat weer teruggebracht worden naar het GezondheidsLab/Saltro.

Resultaat:
De longarts beoordeelt het onderzoek en geeft online advies aan de huisarts over behandeling.

Astma/COPD

Zorgpad astma/COPD

Voor wie:
Patiënten bij wie de verdenking bestaat op astma of COPD, of bij wie die diagnose al gesteld is maar er vragen zijn over deze diagnose en/of behandeling.

Wat:
Op de GezondheidsLab/Saltro locatie wordt spirometrie verricht en een inhalatiecheck gedaan. Bij de huisarts wordt deel 1 van de vragenlijsten ingevuld of vanuit het huisartsen informatiesysteem overgenomen en op de GezondheidsLab/Saltro locatie wordt het 2e deel door de spirometrist ingevuld samen met de patiënt.

Resultaat:
Interpretatie van de spirometrie en een beoordeling van de ziektelast met een behandeladvies, zowel niet-medicamenteus als medicamenteus volgens het Regionaal Transmuraal Formularium.

Hoe vraag ik een zorgpad aan?
Deze zorgpaden kunt u uitsluitend aanvragen via ZorgDomein.

Er zijn meer zorgpaden in ontwikkeling die wij dit jaar zullen introduceren.
Naast de zorgpaden kunnen patiënten ook voor bloedafname, functieonderzoeken, röntgen, algemene echografie en reguliere, gynaecologische en cardiale echografie.

Wilt u meer informatie over de diensten van GezondheidsLab of het aanvragen van zorgpaden?
Neem dan gerust contact met ons op!