23 juli 2018

Voor onderzoek naar slaapapneu kunt u ook terecht bij vestiging Utrecht Zuidwest

Vanaf donderdag 19 juli kunt u bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest terecht voor medisch onderzoek naar het Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Samen met u analyseren we de Epworth Sleepiness Scale (ESS) waarna we u voor zullen bereiden op het polygrafisch onderzoek. Na dit onderzoek ontvangt u via uw huisarts zo snel mogelijk uw uitslagen voorzien van een compleet zorgadvies van een longarts.

Beschikbaar en persoonlijke service

Op aanbeveling van uw huisarts heeft u een online vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan heeft u met uw dokter besproken. Hieruit blijkt dat het raadzaam is verder onderzoek te doen naar OSAS. Uw huisarts vraagt in dat geval medisch onderzoek aan bij GezondheidsLab waarna u wordt gebeld door een van de GezondheidsLab-medewerkers om een afspraak met u te maken.

Dit onderzoek wordt aangeboden op maandag- en donderdagmiddag tussen 15:00 - 16:30 uur.

Hoe werkt dit onderzoek

Tijdens de afspraak nemen wij met u de Epworth Sleepiness Scale (ESS) door, waarna we u voorbereiden op het polygrafisch onderzoek. Wij zullen u aan het einde van onze afspraak koppelen een aantal instrumenten en sensoren waarmee u ’s nachts, gewoon thuis, slaapt.

Middels het polygrafisch onderzoek worden gedurende één nacht via sensoren de volgende lichaamsfuncties geregistreerd:

  • hartritme;
  • buik- en borstademhaling;
  • bewegingen (spierspanningen);
  • lichaamshouding;
  • zuurstofgehalte in het bloed;
  • luchtstroom bij het in- en uitademen.

De apparatuur kan aan de hand van alle gegevens berekenen óf en hoeveel ademstilstanden (apneus) er zijn.

We maken direct een afspraak met u voor de volgende ochtend waarna wij alle sensoren verwijderen.

Specialisten werken samen bij GezondheidsLab

De uitkomsten van het onderzoek worden geanalyseerd door een longarts. Deze specialist voorziet de resultaten van een speciaal zorgadvies voor u. U ontvangt via uw huisarts een volledig overzicht van de resultaten. Op basis hiervan wordt u geadviseerd wat de beste behandeling is of wordt u doorverwezen naar een slaap-snurk-poli in het ziekenhuis.

Over GezondheidsLab

Het GezondheidsLab Utrecht Zuidwest is een gezamenlijk initiatief van Huisartsen Utrecht Stad, diagnostisch centrum Saltro, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMCU. Samen doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze onderzoeken of over GezondheidsLab in het algemeen? Neem dan gerust contact op met Renée van Snippenburg, programma manager GezondheidsLab, 030 236 11 36, rvansnippenburg@saltro.nl