28 juni 2018

GezondheidsLab introduceert twee gynaecologische zorgpaden

Vanaf maandag 25 juni is het mogelijk twee nieuwe diagnostische aanvragen te doen met advies van de medisch specialist bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest. Er wordt een totaalpakket aan diagnostiek geboden voor hypermenorroe (Hevig Menstrueel Bloedverlies) en postmenopauzaal bloedverlies.

Prettig en efficiënt

Uw patiënt kan tijdens één afspraak op één locatie terecht voor alle noodzakelijk medische onderzoeken. De onderzoeken worden beoordeeld op basis van de door u aangeleverde gegevens en de bevindingen van de echoscopist, waarna u snel een compleet overzicht van de resultaten ontvangt welke voorzien is van een persoonlijk zorgadvies van een gynaecoloog werkzaam in het Diakonessenhuis (op korte termijn zal dit ook zijn geregeld vanuit het St. Antonius Ziekenhuis). Vanzelfsprekend kunt u deze arts bij vragen ook nog consulteren.

Wanneer vraagt u deze zorgpaden aan?

Hypermenorroe / Hevig Menstureel Bloedverlies (HMB)
Momenteel worden veel vrouwen met hypermenorroe doorverwezen naar de gynaecoloog. Bij een deel van deze vrouwen bestaat echter geen onderliggende pathologie en is behandeling door de huisarts mogelijk. Hier leest u meer over de anamnese bij hyper menorroe. Op basis van de uitkomsten van uw anamnese vraagt u de diagnostiek en advies aan voor uw cliënt.

Postmenopauzaal bloedverlies
Voor een deel van de vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies die momenteel worden doorverwezen naar de gynaecoloog geldt ook dat er geen onderliggende pathologie bestaat en dat een expectatief beleid gerechtvaardigd is. Na uw anamnese vraagt u indien gewenst het zorgpad aan bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest.

Zorgpaden aanvragen

U kunt deze zorgpaden uitsluitend aanvragen via ZorgDomein. Het pad voor hypermenorroe vindt u op het ZorgDomein-platform onder de bepaling ‘Beeldvormend’, waarna u klikt op: echo: Saltro diagnostisch centrum, locatie GZHL Utrecht Zuid west: diagnostiek zorgpad hypermenorroe of post menopauzaal bloedverlies’.

Nadat u een van deze bepalingen hebt geselecteerd verschijnt het aanvraagformulier op uw scherm. Na het invullen van dit formulier wordt het patiëntbericht aangemaakt.

Beschikbaarheid en persoonlijke service

Na de aanvraag in ZorgDomein wordt uw patiënt telefonisch benaderd door een van onze GezondheidsLab-medewerkers om een afspraak te maken.

De onderzoeken voor deze zorgpaden worden aangeboden op maandag tussen 8:30 - 16:45 uur en dinsdagochtend van 8:30 - 12:15 uur.

Het GezondheidsLab Utrecht Zuidwest is een gezamenlijk initiatief van Huisartsen Utrecht Stad, diagnostisch centrum Saltro, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMCU. Samen doen wij er alles aan uw patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze onderzoeken of over GezondheidsLab in het algemeen? Neem dan gerust contact op met Renée van Snippenburg, programma manager GezondheidsLab, 030 236 11 36, rvansnippenburg@saltro.nl