Nieuws /

Corona maatregelen bloedafname en fundus-controle

Update 1 april

Uitbreiding Functieonderzoek GezondheidsLab

Vanaf donderdag 2 april breidt Saltro het aanbod van functieonderzoeken op locatie GezondheidsLab uit. Naast de onderzoeken die op dit moment al zijn aan te vragen (ECG, Echografie, Röntgen en gynaecologische echo) bieden we vanaf 2 april ook de volgende onderzoeken aan:

  • ABPM (24 uursbloeddrukmeting)
  • Eventrecording
  • Fundus (Met beperkte indicatie; voor nieuwe diabeten en patiënten met medicatiewijziging die binnen 3 maanden gezien dienen te worden volgens NHG)

Verder is Hartechografie vanaf 6 april weer aan te vragen op GezondheidsLab.

Deze onderzoeken worden uitsluitend via Zorgdomein aangevraagd. Hierbij gelden de volgende maatregelen:

  • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. De patiënten worden door Saltro gebeld voor een afspraak voor deze diagnostiek.
  • De ingestuurde patiënten worden door de huisartsen gescreend en op locatie wordt nogmaals triage uitgevoerd.
  • Wanneer na triage getwijfeld wordt, mag de Saltro-medewerker de patiënt weigeren.

De onderzoeken ABPM, Eventrecording, Fundus & ECG zijn in Zorgdomein te vinden onder: Diagnostiek → Functieonderzoek → Saltro Diagnostisch Centrum, locatie GezondheidsLab Utrecht Zuidwest

De onderzoeken Röntgen, Echografie, gynaecologische echo, hartecho zijn te vinden onder: Diagnostiek → Beeldvorming → Saltro Diagnostisch Centrum, locatie GezondheidsLab Utrecht Zuidwest

Zorgdomein

Inmiddels is op alle geopende locaties van Saltro geregeld, dat patiënten alleen een zorgdomeinaanvraag nodig hebben. Het aanvraagformulier hoeft dus niet geprint te worden. Dit om contact tussen u en de patiënt zoveel mogelijk te beperken.

Voor patiënten die niet Corona verdacht zijn, is er in Zorgdomein een vinkje beschikbaar. Dit vinkje is veranderd van "Corona veilig" in "(zeer) lage verdenking CoVID-19". Wij verzoeken u vriendelijk dit te gebruiken, zodat wij weten dat deze patiënten niet corona verdacht zijn.

Wanneer aanvragen via Zorgdomein niet mogelijk is, dan kunt u in dit uitzonderlijke geval een aanvraagformulier met paraaf meegeven aan de patiënt.

Locaties voor patiënten met gemiddeld en hoog risico

Er zijn meerdere locaties beschikbaar waar patiënten met een gemiddeld of hoog risico terecht kunnen voor bloedafname.

Diakonessenhuis (locaties Utrecht en Zeist) Patiënten kunnen zonder afspraak terecht, tussen 8.00 en 15.00 uur.

St. Antonius locaties Woerden (dagelijks 9.00 - 11.00 uur), Utrecht-Leidsche Rijn (dagelijks 11.00-13.00), Nieuwegein (dag 13.00-15.00). Patiënten kunnen enkel op afspraak terecht: 088-3207106 (Nieuwegein en Utrecht) of 0348-427320 / 0348-427275 (Woerden)

Let op: patiënten moeten wel een aanvraagformulier meekrijgen van de huisarts, want het Diakonessenhuis en St Antonius Ziekenhuis maken voor bloedafname geen gebruik van Zorgdomein.

Corona diagnostiek

Saltro heeft afspraken gemaakt met GGD Utrecht om Corona diagnostiek te verrichten voor zorgverleners in Midden Nederland. Daar kunt u nu al gebruik van maken. Op zeer korte termijn berichten we u over onze werkwijze.

Wij stellen alles in het werk om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Hier vindt u het overzicht van alle geopende locaties.