Nieuws /

Corona maatregelen bloedafname en fundus-controle

20 maart 2020

Naast de eerder genomen maatregelen gaan vanaf vandaag ook onderstaande maatregelen in.

Bloedafname op locatie

Op onze locaties hebben wij met ingang van 20 maart verscherpte controle door middel van triage. Dat betekent dat de triage zoveel mogelijk buiten de wachtkamer van de locatie plaatsvindt. Hoe dit exact plaatsvindt verschilt per locatie.

Afhankelijk van de locatie mag er een beperkt aantal patiënten in de wachtkamer plaats nemen.

We laten alleen de patiënt naar binnen voor diagnostiek. Wanneer de patiënt minderjarig is of hulpbehoevend mag er één begeleider mee, mits deze geen klachten heeft.

De geopende locaties vindt u hier.

Functieonderzoeken

Vanaf dinsdag 24 maart gaan wij op onze locatie GezondheidsLab weer een aantal functieonderzoeken uitvoeren. Het gaat om Röntgen, echografie en ECG.

De aanvragen worden uitsluitend via zorgdomein door huisartsen bij Saltro aangevraagd. Hierbij gelden de volgende maatregelen:

• De patiënten worden door Saltro gebeld voor een afspraak voor deze diagnostiek. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.

• De patiënten worden door de huisartsen gescreend en op locatie wordt nogmaals triage uitgevoerd.

• Wanneer na triage getwijfeld wordt, mag de Saltro medewerker de patiënt weigeren.

Zorggroep Almere

Op 19 maart is de poli voor infectiezorg van Zorggroep Almere open gegaan. Deze poli is voor patiënten met een verhoogd risico op besmetting en/of patiënten die verdacht zijn besmet te zijn met het coronavirus als onderdeel van de reguliere huisartsenzorg voor deze patiënten. Saltro verzorgt hier de bloedafname.