Het aanbod

Vormen van diagnostiek en ondersteuning Toelichting
1 Alle enkelvoudige diagnostiek Lab, functie-, beeldvormend onderzoek met evt. beoordelingen door medische specialisten.
2 Diagnostiek (zorgpaden) en gezondheidsadvies Substitutie van diensten in samenwerking met 2e lijn en huisartsen. O.a. zorgpaden en meekijkconsulten.
3 Support voor patiënten op het gebied van zelfmanagement Diensten die zelfregie bevorderen zoals POCT, voorlichting, eHealth, etc.
4 Support diensten voor de eerstelijns zorgverleners Kennis, ervaring en professionals staan ter dienst van de eerste lijn voor ijken apparatuur, scholing, casuïstiekbesprekingen, DTO, service etc.

De diensten die in het lokale GezondheidsLab worden aangeboden, worden afgestemd met behandelaars werkzaam in de betreffende wijk en naar aanleiding van de zorgvraag van de bewoners. In samenwerking met het betrokken ziekenhuis worden specifieke zorgpaden ingericht welke op locatie worden aangeboden.

Uw patiënt kan voor regulier lab, functie- en beeldvormend onderzoek altijd bij het GezondheidsLab terecht.