U moet eerst een afspraak maken voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen. Ga naar www.saltro.nl voor het maken van een afspraak.

Uw diagnose is de eerste stap naar duidelijkheid over uw gezondheid.

De uitslag van uw onderzoek geeft u en uw arts duidelijkheid over welke zorg u nodig heeft. Natuurlijk wilt u er zeker van zijn wanneer u uw bloed laat prikken of een hartfilmpje moet laten maken, dat de beste zorgprofessional dit onderzoek bij u uitvoert én dat u snel op de hoogte wordt gebracht van uw uitslag. Dat begrijpen wij bij het GezondheidsLab. Sterker nog, voor u gaan wij graag nog een stapje verder.
Lees meer

Maak eerst een afspraak via saltro.nl

Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunt u alleen op afspraak terecht. Dit doen we om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de veiligheid van de patiënten en de medewerkers te waarborgen. Dankzij de afspraken vooraf, voorkomen we volle wachtruimtes en lange wachttijden. Ga naar saltro.nl voor het maken van een afspraak. Voor het maken van een afspraak heeft u internet en een
e-mailadres nodig. Heeft u dit niet? Dan kunnen ze telefonisch een afspraak maken via 030-236 11 86.

Functieonderzoek
Voor functieonderzoeken zoals een fundusfoto, echografie of eventrecording verandert er niets. Na ontvangst van de uitnodigingsbrief van Saltro kan de patiënt telefonisch een afspraak maken via het afsprakenbureau van Saltro: 030-236 11 24.

Let op: Het inspannings-ECG onderzoek en de longfunctietest (spirometrie) kunnen, in verband met de Corona maatregelen, tot nader order niet uitgevoerd worden.

In het GezondheidsLab Utrecht Zuidwest kunnen patiënten terecht voor de volgende onderzoeken

Uitslagen van de onderzoeken worden door de betrokken zorgprofessionals beoordeeld, zodat u een optimaal persoonlijk advies krijgt via uw huisarts.

Één bezoek aan één locatie voor al uw onderzoeken | Wij streven naar een snelle, heldere diagnose en persoonlijk advies | Zowel de huisarts als de medisch specialist zijn op de hoogte van uw situatie

Nieuws